Hiển thị một kết quả duy nhất

125.000
200.000
70.000
90.000
300.000